Projecten waarbij Araneo-Magna is betrokken

Om een goede indruk te krijgen van de compententies en type werkzaamheden van Theo Koster treft u op deze pagina een aantal concrete voorbeelden aan van recente projecten waarbij hij is betrokken.

Techport groeit en de betrokkenheid van diverse bedrijven in de metropool Amsterdam wordt groter en belangrijker. Techport gaat de samenwerking met het midden- en kleinbedrijf versterken. Focus hierbij ligt op Innovatie, met name in de Maak- en Onderhoudsindustrie. Theo Koster wordt vanaf maart 2018 de komende zes maanden betrokken om innovatievraagstukken bij bedrijven uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) binnen de metropool Amsterdam op te sporen en op te schalen naar (collectieve) Techport Innovatieprojecten. Denk daarbij onder andere aan de organisatie en uitbouw van de inmiddels bekende Techport Innovation Tribes.

Bent u ondernemer in de Maak- en Onderhoudsindustrie en staat u open voor open innovatie? Zoek dan contact met: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Meer informatie: http://www.techport.nl/nieuws/nieuws-2018/theo-koster-betrekt-bedrijven,-innovatiekracht-vanuit-de-regio-groeit.html 

Als adviseur van het bestuur van RTV Seaport trekt Araneo-Magna de kar omtrent vernieuwing. Als concrete vernieuwing is Theo Koster sinds 31 oktober 2017 gestart met een pilot radioprogramma “Muziek in de Maak”. Het radioprogramma wordt live uitgezonden op RTV Seaport op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Nu nog alleen in Velsen, maar straks ook in Heemkerk en Beverwijk. Dit programma wordt later in de week herhaald.

Logo Seaport

Het eerste uur van de radioprogramma heeft Theo Koster een “captain of industry” uit de IJmond in de studio die vertelt over het belang van de maakindustrie en gaat hij in op zijn of haar specifieke competenties. De gast krijgt dan ook de gelegenheid om zelf muziek aan te dragen, zodat het ook nog eens een informeel persoonlijk programma wordt. In de pilot uitzendingen zijn reeds te gast geweest: Machiel van Westerhoven van verffabriek Rigo over Circulaire Economie, met tevens reacties van Jacob Klompien van Rabobank. Op 7 november was Frans Baud (voorheen KVSA) te gast en op 14 november was Cor Oudendijk (Haven, Sluis, Zee- en Havenmuseum, SHIP, Telstar) in de uitzending. Donald Voskuil (Tata Steel) en wethouder Arjen Verkaik hebben ook hun medewerking toegezegd. Daarna zullen veel meer captains of indutries volgen.

Het tweede uur van de uitzending besteedt Theo Koster kort aandacht aan nieuws uit de Maakindustrie en haalt telefonisch ondernemers in de uitzending met een noviteiten. Zo vertelde de Blok Group over 3D Printen van Metaal en sprak ECN Jaco Sauerwalt (live vanuit de beurs in Frankfurt) over de wereldprimeur op gebied van 3D printen van metaal (Laserflex).

Deze formule van "Muziek in de Maak" slaat zo aan dat er inmiddels een wachtlijst ontstaat van ondernemers die graag over de maakindustrie willen praten. Hoofdthema’s: innoveren (cross-overs), samenwerking in de keten, beschikbaarheid vakmensen, opleidingen, duurzame oplossingen. Bovendien zijn er tal van innovaties uit de regio die aandacht in het programma verdienen. Innvoatieve ondernemers kunnen zich melden bij de programmamaker Theo Koster.

http://www.rtvseaport.nl/

Techport is “Hét netwerk voor maakindustrie in de metropool Amsterdam!” (MRA) Het is een netwerkorganisatie waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken met als doel de maakindustrie in de MRA te versterken. De vier programmalijnen zijn: kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek.

Logo Techport

Binnen Techport Campus hebben onderwijspartners en bedrijven bijvoorbeeld een doe-programma ontwikkeld voor leerlingen in het primaire en voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan Techno Challenges, Career Days, Girl days, Choice-events, het Promotie Event Techniek (PET IJmond), techniekdagen en het nieuwe Technolab in SHIP (het informatiecentrum over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden). Maar ook aan gastcolleges door experts uit het bedrijfsleven.

Focus ligt op technische innovaties in de maakindustrie, onderhoud- en energiesector. Onderwerpen zijn programmering, installatietechniek, robotisering, bouw, windenergie, circulaire economie en duurzaamheid. Afhankelijk van de veranderende vraag binnen de regio wordt personeel omgeschoold of herschoold.

Binnen het netwerk van Techport Industries wordt innovatie gedeeld en kennis vermenigvuldigd. Smart manufacturing en smart maintenance wordt samen verder ontwikkeld. Via hackathon en kennisdagen wordt innovatie echt toegepast en een stap verder gebracht. Of het nu gaat om big data, sensoring, robotisering of 3D printing.

Eén van de initiatieven waarbij Theo Koster is betrokken, is een verkenning of het voor Techport waardevol is om zich collectief op de internationale beurs voor productietechniek, de Hannover Messe, te presenteren. Koster maakte een presentatie voor de stakeholders en potentiele deelnemers op basis waarvan zij kunnen besluiten wel of niet naar Hannover te gaan en in welke vorm of hoedanigheid.

Meer over Techport: www.techport.nl.

Lokale omroep professionaliseren met balanced score card.

De wereld van de lokale omroepen is volop aan het professionaliseren. Op landelijk niveau zal het aantal van 260 lokale omroepen worden teruggebracht naar 80 streekomroepen waarvan wordt verwacht dat zij een betere kwaliteit leveren. Concreet betekent dat voor de lokale omroep in gemeente Velsen (RTV Seaport) dat zij de samenwerking zoekt met de lokale omroepen in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Vanuit zijn ervaringMijn Lievelingszender oranje als journalist en branchemanager, die zich ook bezig heeft gehouden met benchmarking van bedrijven, is het de rol van Theo Koster om het bestuur van RTV Seaport te begeleiden en te adviseren. De balanced score card staat aan de basis van het verbeterplan. Prachtige klus om samen met enthousiaste vrijwilligers dit pad in te gaan.

Deze uitdaging heeft Araneo-Magna opgepakt omdat de regionale maakindustrie gebaat is bij een moderne lokale omroep met aandacht voor ondernemerschap en innovatie.

In 2014 werd de 3D Makers Zone in Haarlem officieel geopend.3D Makers Zone

De 3D Makers Zone is een competentiecentrum voor 3D Printing en Internet of Things (IoT), waarin start ups, innovatieafdelingen van grote bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen elkaar vinden en versterken. Doel? Kennis delen en innovaties zo snel mogelijk naar de markt brengen.

Theo Koster heeft in de voorbereidingen ondersteuning geboden bij de oprichting, door als vertegenwoordiger van MKB Maakbedrijven het belang van deze broedplaats voor de maakindustrie te onderstrepen bij de beleidsmakers. Samen met Willem Vermeend en Bruno Giebels (voorzitter Industriekring Haarlem) vormt hij de Advisory Board van de 3D Makers Zone.

Inmiddels hebben de eigenaren Herman van Bolhuis en Maarten Verkoren de 3D Makers Zone op de kaart gezet en is het de officiële status van Fieldlab Smart Industry ontvangen.

Nieuwsgierig geworden? U kunt zo aansluiten als partner. Meer informatie: www.3Dmakerszone.nl

Download hier de brochure van de 3D Maker Zone.

Videoimpressie van de opening in 2014.

Dit is wat we doen

Verbinden

Verbinden

Innoveren

Innoveren

Organiseren

Organiseren