Techport is “Hét netwerk voor maakindustrie in de metropool Amsterdam!” (MRA) Het is een netwerkorganisatie waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken met als doel de maakindustrie in de MRA te versterken. De vier programmalijnen zijn: kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek.

Logo Techport

Binnen Techport Campus hebben onderwijspartners en bedrijven bijvoorbeeld een doe-programma ontwikkeld voor leerlingen in het primaire en voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan Techno Challenges, Career Days, Girl days, Choice-events, het Promotie Event Techniek (PET IJmond), techniekdagen en het nieuwe Technolab in SHIP (het informatiecentrum over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden). Maar ook aan gastcolleges door experts uit het bedrijfsleven.

Focus ligt op technische innovaties in de maakindustrie, onderhoud- en energiesector. Onderwerpen zijn programmering, installatietechniek, robotisering, bouw, windenergie, circulaire economie en duurzaamheid. Afhankelijk van de veranderende vraag binnen de regio wordt personeel omgeschoold of herschoold.

Binnen het netwerk van Techport Industries wordt innovatie gedeeld en kennis vermenigvuldigd. Smart manufacturing en smart maintenance wordt samen verder ontwikkeld. Via hackathon en kennisdagen wordt innovatie echt toegepast en een stap verder gebracht. Of het nu gaat om big data, sensoring, robotisering of 3D printing.

Eén van de initiatieven waarbij Theo Koster is betrokken, is een verkenning of het voor Techport waardevol is om zich collectief op de internationale beurs voor productietechniek, de Hannover Messe, te presenteren. Koster maakte een presentatie voor de stakeholders en potentiele deelnemers op basis waarvan zij kunnen besluiten wel of niet naar Hannover te gaan en in welke vorm of hoedanigheid.

Meer over Techport: www.techport.nl.

Dit is wat we doen

Verbinden

Innoveren

Organiseren