Projecten waarbij Araneo-Magna is betrokken

Om een goede indruk te krijgen van de compententies en type werkzaamheden van Theo Koster treft u op deze pagina een aantal concrete voorbeelden aan van recente projecten waarbij hij is betrokken.

Lokale omroep professionaliseren met balanced score card.

De wereld van de lokale omroepen is volop aan het professionaliseren. Op landelijk niveau zal het aantal van 260 lokale omroepen worden teruggebracht naar 80 streekomroepen waarvan wordt verwacht dat zij een betere kwaliteit leveren. Concreet betekent dat voor de lokale omroep in gemeente Velsen (RTV Seaport) dat zij de samenwerking zoekt met de lokale omroepen in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Vanuit zijn ervaringMijn Lievelingszender oranje als journalist en branchemanager, die zich ook bezig heeft gehouden met benchmarking van bedrijven, is het de rol van Theo Koster om het bestuur van RTV Seaport te begeleiden en te adviseren. De balanced score card staat aan de basis van het verbeterplan. Prachtige klus om samen met enthousiaste vrijwilligers dit pad in te gaan.

Deze uitdaging heeft Araneo-Magna opgepakt omdat de regionale maakindustrie gebaat is bij een moderne lokale omroep met aandacht voor ondernemerschap en innovatie.

Techport is “Hét netwerk voor maakindustrie in de metropool Amsterdam!” (MRA) Het is een netwerkorganisatie waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken met als doel de maakindustrie in de MRA te versterken. De vier programmalijnen zijn: kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek.

Logo Techport

Binnen Techport Campus hebben onderwijspartners en bedrijven bijvoorbeeld een doe-programma ontwikkeld voor leerlingen in het primaire en voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan Techno Challenges, Career Days, Girl days, Choice-events, het Promotie Event Techniek (PET IJmond), techniekdagen en het nieuwe Technolab in SHIP (het informatiecentrum over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden). Maar ook aan gastcolleges door experts uit het bedrijfsleven.

Focus ligt op technische innovaties in de maakindustrie, onderhoud- en energiesector. Onderwerpen zijn programmering, installatietechniek, robotisering, bouw, windenergie, circulaire economie en duurzaamheid. Afhankelijk van de veranderende vraag binnen de regio wordt personeel omgeschoold of herschoold.

Binnen het netwerk van Techport Industries wordt innovatie gedeeld en kennis vermenigvuldigd. Smart manufacturing en smart maintenance wordt samen verder ontwikkeld. Via hackathon en kennisdagen wordt innovatie echt toegepast en een stap verder gebracht. Of het nu gaat om big data, sensoring, robotisering of 3D printing.

Eén van de initiatieven waarbij Theo Koster is betrokken, is een verkenning of het voor Techport waardevol is om zich collectief op de internationale beurs voor productietechniek, de Hannover Messe, te presenteren. Koster maakte een presentatie voor de stakeholders en potentiele deelnemers op basis waarvan zij kunnen besluiten wel of niet naar Hannover te gaan en in welke vorm of hoedanigheid.

Meer over Techport: www.techport.nl.

EvaNet levert mobiele PowerCubes, waar en wanneer de klant die nodig heeft.

Een uitkomst voor jachthavens, vliegvelden, parkeergarages met een tekort aan laadpalen, evenementen die geen dieselaggregaten op locatie willen/mogen hebben, beheerders van wagenparken, vervoersbedrijven en voor bedrijven die elektrische voertuigen, zoals veegwagens of heftrucks in beheer hebben.

Logo EvaNet

 

 

 

Theo Koster houdt zich, samen met ondernemer Mick Walvisch, bezig met business development en volgt de ontwikkelingen op gebied van energietransitie, elektrificering en waterstofeconomie. Zo is het een gigantische kans om in de regio IJmond goed in te zetten op een waterstofeconomie. Met een prachtig windmolenpark voor de kust kan de hoeveelheid energie prima via elektrolyse in waterstof worden opgeslagen. 

Medio oktober 2017 reden er 38 waterstofauto's in Nederland. Het aantal plaatsen waar waterstof kan worden getankt is echter nog veel te beperkt. De autoproducenten zijn echter klaar voor een versnelde introductie. Meer pompstations, ook in de regio NH zal leiden tot een versnelde introductie van deze schone auto's, waarmee in vergellijking tot de elektrische auto een grotere actieradius kan worden afgelegd (circa 500 km op één waterstoftank).

Meer informatie: www.evanet.nl

In 2014 werd de 3D Makers Zone in Haarlem officieel geopend.3D Makers Zone

De 3D Makers Zone is een competentiecentrum voor 3D Printing en Internet of Things (IoT), waarin start ups, innovatieafdelingen van grote bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen elkaar vinden en versterken. Doel? Kennis delen en innovaties zo snel mogelijk naar de markt brengen.

Theo Koster heeft in de voorbereidingen ondersteuning geboden bij de oprichting, door als vertegenwoordiger van MKB Maakbedrijven het belang van deze broedplaats voor de maakindustrie te onderstrepen bij de beleidsmakers. Samen met Willem Vermeend en Bruno Giebels (voorzitter Industriekring Haarlem) vormt hij de Advisory Board van de 3D Makers Zone.

Inmiddels hebben de eigenaren Herman van Bolhuis en Maarten Verkoren de 3D Makers Zone op de kaart gezet en is het de officiële status van Fieldlab Smart Industry ontvangen.

Nieuwsgierig geworden? U kunt zo aansluiten als partner. Meer informatie: www.3Dmakerszone.nl

Download hier de brochure van de 3D Maker Zone.

Videoimpressie van de opening in 2014.

Hogeschool InHolland in Alkmaar heeft een afdeling Technische Bedrijfskunde.

Theo Koster is lid van de beroepenveldcommissie en houdt zich, samen met andere ondernemers uit de regio, bezig met de vernieuwing van het lespakket. Tevens geeft hij als gastdocent inspiratiesessies voor de studenten en geeft aan hoe de toekomst van de Maakindustrie in Nederland eruit ziet.

De video over drones is een voorbeeld van het materiaal dat bij de inspiratiesessies wordt gebruikt.

Dit is wat we doen

Verbinden

Innoveren

Organiseren