Projecten waarbij Araneo-Magna is betrokken

Om een goede indruk te krijgen van de compententies en type werkzaamheden van Theo Koster treft u op deze pagina een aantal concrete voorbeelden aan van recente projecten waarbij hij is betrokken.

project Theo Koster voorzitter IJPOS  bron: Jutter Hofgeest

Per december 2020 is Theo Koster benoemd tot voorzitter van IJPOS (IJmuiden Port Services), een netwerk van havengerelateerde bedrijven in IJmuiden, Velsen-Noord en Beverwijk. Een One-stop-shop voor visserij, maritieme diensten, offshore (energy) en windmolenparken.

Doel van het netwerk is zoveel mogelijk omzet en arbeid in de regio te houden. De zeehaven van IJmuiden is een van de grootste havens die direct aan de Noordzee liggen. Hij fungeert bovendien als de toegangspoort van het Noordzeekanaal richting Amsterdam.

Meer over het netwerk: www.ijpos.nl 

Bron: Jutter-Hofgeest

Projecten Araneo-Magna Innovatiecluster Transport en Logistiek regio Beverwijk

In opdracht van de Gemeente Beverwijk is Araneo-Magna gevraagd een open en actief netwerk op te tuigen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die actief zijn in de transport en logistieke sector. Centrale vraag: Hoe kunnen wij bedrijven in de hele keten (transporteurs, verladers) met elkaar laten samenwerken in de regio in de strijd om betere bereikbaarheid, emissies te verlagen, lege km te voorkomen, betere faciliteiten en opleidingen voor chauffeurs te creëren, elkaars processen beter op elkaar af te stemmen, te kunnen voldoen aan duurzaamheidsagenda's van verladers. Kortom, een Innovatiecluster dat voorsorteert op de toekomstplannen in Transport en Logistiek!

Dit actief en open netwerk (cluster) zal als klankbordgroep voor de reginale overheden functioneren. Dit project past in een groter geheel, namelijk het Uitvoeringsplan Beverwijkse Bedrijventerreinen (Beverwijk Business Docks Wijckermeer). Meer informatie hierover treffen jullie aan in dit document: Link naar Realisatieplan

Op 1 november 2019 kwamen ambtenaren van de Gemeente Beverwijk (Overheid), betrokken Ondernemers, architecten en studenten (Opleidingen) bij elkaar om te brainstormen over een nieuwe, duurzame (brug)verbinding tussen Meerplein, NS Station Beverwijk, Kop van de Haven en Parallelweg. Dus hup, over het spoor en de A22. Uit deze pressure cooker kwamen vier concrete ideeën die richting geven om de verbinding daadwerkelijk tot stand te brengen. In onderstaande link een korte video een impressie van de bijeenkomst. Super om dit te mogen organiseren.Klik hier voor de video

Voor Techport organiseert Araneo-Magna ook Innovatietafels. Doel is partijen uit een keten bij elkaar te brengen, zodat innovatie versnelt, de samenwerking verbetert en concrete cases kunnen worden aangepakt. Voorbeeld? Partijen uit wereld van kranen, zoals ontwerpers, bouwers, gebruikers, onderhoudsbedrijven, inspectie-bedrijven kwamen in januari 2020 bij elkaar om elkaars kennis en ervaringen te delen. Leverde interessante cases op waaraan wordt verder gewerkt. Kijk maar naar de video.

De Gemeente Beverwijk heeft ambitieuze plannen om haar Bedrijventerreinen te revitaliseren. Wonen, Werken en Leren moeten daar samengaan. Araneo-Magna is inschakeld om het lokale bedrijfsleven te betrekken bij het bepalen van ziel en branding. Ook bij de realisatiefase.

In oktober 2019 organiseerde Araneo-Magna een inspiratiereis voor wethouder, ambtenaren en ondernemersgroep Beverwijkse Lente. Kijk hier voor een impressie Fotoimpressie Inspiratiereis Beverwijkse Bedrijventerreinen

Dit is wat we doen

Verbinden

Innoveren

Organiseren