Ondersteunt individuele bedrijven, overheid en kennisinstellingen in de Nederlandse Maakindustrie op gebied van strategie, business development, communicatie en organisatieontwikkeling.

Doel is de technologische innovaties versneld in te zetten om allerlei maatschappelijke issues op te lossen en die de veiligheid, gezondheid en welzijn van de mens verbeteren. Denk daarbij aan innovaties op gebied van energie, mobiliteit, voedselvoorziening, water, veiligheid, zorg en medisch.

Onze visie

Het bedrijfsleven uit de MKB Maakindustrie wil graag met elkaar samenwerken, met kennisinstellingen en de (regionale) overheid vorm en inhoud geven aan Smart Industry en Internet of Things (IoT). Doelstelling van Araneo-Magna is deze partijen te ondersteunen.

Dit is wat we doen

Verbinden

Innoveren

Organiseren